Over Tantra & Tantrasessies

Over: Tantra
Over: Tantra sessies

tantra inwijding

Over Tantra:

Tantra is een systeem van leringen, meditaties en Yoga. De naam Tantra ontstond in de Middeleeuwen en de tantrische weg was toen populair  in grote delen van India en Azië. De oorsprong ervan gaat terug tot de Moeder godin cultus.

Tantra een spiritueel ontwikkelingspad om zowel van je leven een succes te maken, als om geestelijk helemaal vrij te worden (of zelfs verlicht).

Gaat oorspronkelijke Tantra over seks? Waar gaat het eigenlijk over?

Tantra gaat ervan uit dat alles afkomstig is uit één essentie, één bewustzijn (Shiva), met verschillende verschijningsvormen (Shakti).

Tantra gaat niet over seks. Het gaat over meditatie. Door meditatie, Yoga en door inwijdingsrituelen kom je in een hoger bewustzijn terecht. Daardoor laat je je leven niet meer bepalen door je verlangens, ego en lust, waardoor je geestelijk helemaal vrij kunt zijn (moksha).

Het gaat om vrij worden van alles wat de mind ziet als afgescheiden van jou, waardoor je ernaar verlangt of juist niet. Waardoor je je jaloers voelt of negatieve emoties hebt, waardoor je lijdt of jezelf afwijst. Door meditatieve oefeningen krijgt de mind een andere rol of hij valt helemaal weg. Ook word je leven niet meer bepaald door angsten die je hebt.

De oude tantristen hadden ook geheime rituelen om je angsten en negatieve emoties te transformeren, deze rituelen werden aan hoog ingewijden geleerd. Het ging om het één worden in jezelf van vrouwelijke en manlijke energie, of met de godin of het goddelijke of het universum. Soms was er sprake van rituele seksualiteit. Het ging niet om een seksuele handeling maar om het vrijmaken van de kracht die patronen en negatieve invloeden in je bewustzijn transformeert.

 

Wie zijn Shiva en Shakti?

Shiva en Shakti zijn de oerkrachten van het universum en werken in alles en ieder levend wezen door.  Shiva kun je je voorstellen als verstilde kracht, een zuil  van wit of blauw licht of een heldhaftige krijger. Shakti als een dansende, zwarte kronkelende slang, of vurig rood als de Godin van geboorte – leven – dood.

Wij zijn zèlf die polaire krachten. En we denken en doen alles vanuit die energie. Daarom wordt Shiva ook wel mannelijke energie genoemd en Shakti vrouwelijke energie. En ze stromen beiden in energiekanalen door ons lichaam: als Ida en Pingala. Te vergelijken met meridianen.

Non-dualiteit & dualiteit

De éénheidsgedachte (non-dualiteit)  in Tantra  komt erop neer dat Shiva de oceaan is, waar Shakti de golf is in de oceaan. Ze lijken tegenovergesteld en ze werken uiteindelijk als elkaar aanvullende dualiteit. Maar ze zijn ook uiteindelijk niet te scheiden: één met elkaar. Dat is wat het  beeldje uitdrukt dat je misschien wel eens gezien hebt: Shiva met Shakti op schoot, als verenigde dualiteit in eenheid.

Die dualiteit is niet dezelfde dualiteit van onze wereld,  zoals we die dagelijks in Hollywoodstijl verhaaltjes ingeprent krijgen. Die over de held als het goede die het kwade overwint. In Tantra gaat het over erkende duale krachten die naast elkaar bestaan zonder oordeel over elkaar. Zoals sommige stellen ervaren als ze uit het gevecht met de ander stappen en ontdekken dat je elkaar aantrekkelijk vindt, omdàt je anders bent.

Dat valt niet te begrijpen, alleen te ervaren als je je oordelen durft los te laten. Dan gaat je bange ego een stapje opzij en ervaar je goddelijke bliss. Demonen zijn symbolisch voor de oordelende mind en het bange ego.

Tantra en enkele grote Hindoestaanse sagen  vertellen over goden en hun strijd met demonen. Daarin wordt heel goed uitgelegd welk pad we te lopen hebben om bevrijd te raken. Niet door het kwaad te bestrijden maar door het op te nemen (zoals bij het oplikken door de godin Kali van het demonenbloed) in onszelf en te transformeren in goddelijke overgave. Dat is een heel proces…

De totaliteit van dit àlles: Shiva èn Shakti èn een nog dieper mysterie, de leegte waaruit alles tevoorschijn komt, heet absolute waarheid (Sat, Za of Braman).

Zoals we over verlichting hier in het westen spreken, heeft het meer iets weg van de tandenfee. Tantrische  goden zijn filosofische concepten over een andere werkelijkheid dan de onze, vanuit een ander perspectief en een ander bewustzijn overgedragen van generatie op generatie. Opdat we op een dag (weer) in staat zijn om  buitengewone kennis en krachten in onszelf tot wasdom te laten komen. Tantra is in haar kern revolutionair: ze bevrijdt van onderdrukking en  behoort tot geen enkele religie.

Tantra in deze tijd:

Tantra is heel krachtig, omdat het op alle levels tegelijkertijd in het bewustzijn werkt èn ook fysiek in dit leven en lichaam. Vroeger zei men: Yoga doe je dagelijks, Tantra alleen als je het nodig hebt. Tantra bloeide enorm in chaotische tijden, vanwege deze kracht. In ons tijdperk, dat ook wel Kali Yuga wordt genoemd, is er veel afbraak en chaos.

Misschien verlangen we daarom  nu naar  versnelling in ons ontwaken, naar wijsheid, intensief waarnemen vanuit een hoger bewustzijn en onvoorwaardelijke liefde. Daar zou je normaliter miljoenen levenservaringen voor nodig hebben.

Als je je bezig houdt met (moderne of klassieke) spirituele Tantra,  zie je dat je een fractal bent: een afspiegeling van het grote geheel. Dus als jij ernaar verlangt om dieper bij jezelf te komen, kan het zo zijn dat je eigenlijk het groot mysterie ervaart, dat zichzelf in zijn diepste laag wil ontmoeten.

Moderne Tantrika’s zijn spirituele zoekers, helden op pad, die alle moderne inwijdingen en rituelen zoeken en gebruiken om tot de kern, tot waarheid te komen. Van Ecstatic Dance tot Tantra massage.

Tijdloze Tantra

De laatste jaren is er veel meer belangstelling en onderzoek naar klassieke Tantra. Want  klassieke Tantra bevat tijdloze inzichten, meditaties en Yoga oefeningen die ons echter enorm kunnen helpen om de ontwikkeling van Moderne Tantrische spiritualiteit een bedding te geven.

Die tijdloze Tantra kom je tegen in onze praktijk Wilde Ziel. In al onze activiteiten zoals sessies, workshops en trainingen.

We hebben een aparte website voor Tantra trainingen, workshops en  onze mini festivals, klik hier. 

tantrische overgave

Wat is een Tantra sessie:

Een Tantra sessie  zou je het Shaktipat, Shakti tantra of Divinity Yoga van de 21e eeuw kunnen noemen.

Tantra sessies zoals wij geven, lijken op inwijdingen, rituelen om je lichaam als een heilige tempel te ervaren. Ze zijn net zoals die inwijdingen, bedoeld om je bewust te worden van je essentie en kracht.

Wat is het verschil met een gewone massage?

Een sessie bevat elementen van Tantra. Dat zijn bijvoorbeeld tantrische ademhalingen, energie Yoga en meditatie. Een Tantrische sessie duurt minimaal 2 uur en is een reis naar binnen.

Het grootste verschil met een massage is dat we werken vanuit energie. ook zullen we energetisch masseren, het lijkt meer op een vorm van Reiki dan op een massage van de spieren. In de sessie richten we ons erop om:

  • je contact te laten maken met je lichaam en jezelf helemaal te durven en kunnen voelen
  • je te bevrijden van eventuele oordelen over jezelf: je uiterlijk, je lichaam, je geslachtsdelen etc. Je bent je lichaam. Je vrij voelen begint met jezelf helemaal te kunnen omarmen en lief te hebben.
  • je te helpen om angsten en taboe te doorbreken, zoals de angst voor seksualiteit en voor de dood
  • Je vrij te maken van energetische blokkades in je lichaam die je natuurlijke levensstroom en je volledige potentie, je Boeddha natuur, belemmeren
  • de energie in al je chakra’s (bewustzijnslagen, centra van persoonlijke kracht) te helpen stromen door ze met elkaar op 1 lijn te brengen, zodat je helemaal in je kracht komt te staan

Hoe verloopt een sessie?

Meestal beginnen we met een korte uitleg wat Tantra is, waarna we gaan mediteren, tantrisch ademen en/of een ritueel in de vorm van een zachte, liefdevolle dans doen. Zodat je even aan kunt komen, “leeg” kunt worden en helemaal open bent als we aan de Tantrische massage beginnen.

Tijdens de sessie oefen je Tantra technieken om mindful te zijn tijdens de sessie. Je ademt bewust en blijft helemaal alert tijdens de massage. Even wegdromen mag, maar het is géén passieve massage, het is een oefening in aandacht geven aan jezelf: je energetische en fysieke lichaam.

We beginnen meestal met een ontspanningsmassage, waarbij we beurtelings zacht en stevig aanraken, in afstemming met jouw reacties. We masseren je hele lichaam: de voorkant en de achterkant. Het zijn 1 op 1 sessies (tenzij je een vierhanden massage hebt geboekt) , dus je wordt naar keuze gemasseerd door Mark of Janine.

Naar gelang het soort sessie dat jij hebt gekozen, leggen we verschillende accenten.  Aan het einde is er altijd een afrondend gesprek. Maar het mag ook even samen in stilte zijn, als jij dat van tevoren aangeeft.

Is een Tantra sessie altijd hetzelfde?

Elke Tantra sessie is weer anders, dat hangt af van het moment en van bijvoorbeeld jouw ervaring of motivatie.

Naarmate je vaker komt zullen je ervaringen intenser worden. Geen enkele sessie is hetzelfde.

Is er een seksueel hoogtepunt? Wat kun je ervaren?

De Tantra sessie is geen “massage met seksueel hoogtepunt”. Na een aantal sessies kun je door bewust in het nu te zijn, en te ademen,  ervaren dat je lichaam een heilige tempel is. Je bewustzijn kan verruimen door heel zuiver naar je lichamelijke impulsen te luisteren, erin te ademen en mee te bewegen. Elke keer kun je dieper in jezelf afdalen en meer ontdekken.

Tijdens de sessie leren we je vaak technieken, zoals de bekkenschommel, om stapsgewijs meer gewend te raken aan de hoeveelheid levensenergie die vrij kan komen, zonder daarin te verkrampen of behoefte te krijgen aan een seksuele ontlading.

Want we masseren bepaalde energiepunten in het lichaam die je seksuele energie wakker maken, zoals liezen, geslacht (yoni, lingam), borsten, billen, anus en oksels.

Die aanrakingen zijn niet bedoeld om seksueel te ontladen, maar om je weer één geheel te leren voelen met jou en jouw totale levensenergie. Dat gaat verder dan je dagelijkse “jij”, je kunt daarbij variaties in licht,  geluid ervaren. Voelen dat je zweeft, versmelt, oplost. Of vormen van orgasmic Yoga ervaren. We masseren door regelmatig op speciale plaatsen drukpunt massage toe te passen, daarin te ademen en knopen/blokkades los te laten (sacred release massage).

Door massage en  bewuste ademhaling kan je na een tijdje ervaren dat je levensenergie voelbaar is en circuleert door je lichaam. Je kunt in een aantal sessies ervaren  dat de energie kronkelt of dat hij opstijgt naar je hartchakra en je kruinchakra. Of je krijgt nieuwe inzichten in je levenspad  en je komt geleidelijk in een staat van goddelijke “bliss”: totale overgave aan de universele liefde.

Wat is onze taak als tantrika?

Mark en Janine benaderen jou vol liefde, omdat we ons openstellen voor universele, ego-loze,  goddelijke liefde. Daardoor kan je een overvloed van liefde ervaren en je jezelf als een mooi, zuiver en onschuldig goddelijk wezen gaan zien. Het is dus geen persoonlijke liefde, ook al ervaar je misschien (hopelijk!) al bij een eerste kennismaking gevoelens van liefde in jezelf. Nu je dit weet, hoef je dat heerlijke gevoel dus niet meer te verwarren met persoonlijke liefde van of voor ons. En mag en kun je alles helemaal voelen zoals je dat zelf wilt, vrij van projecties en zonder schaamte, omdat wij slechts je getuige en spiegel zijn.

Veilige ruimte, consent en grenzen:

Zonder in schoolse oefeningen te vervallen, besteden we aandacht aan wat je tegen kunt komen op jouw reis. Grondregel is dat wij zijn géén onderdeel  vormen van jouw massage, er is dus nooit sprake van seks, penetratie of seksuele betrokkenheid van onze kant. Zie hierboven. Je mag ons natuurlijk wel aanraken op een gewone menselijke manier.

Maar wij blijven energetisch buiten jouw proces. Die zuiverheid en integriteit nemen wij in acht, zodat jij veilig en ongestoord jouw eigen ervaringen hebt. Je hoeft dus helemaal niets “terug te doen” en we willen ook niet dat je onze intieme delen aanraakt. We reageren daar niet op of we leggen je hand weer terug of ergens anders. Mark en ik houden onze (onder)kleding aan. Mark masseert op een mat, Janine op een tafel.

Aan het begin van de Tantra sessie bespreken we met jou wat wij allemaal van jouw lijf mogen aanraken en wat niet. We kunnen in de aura masseren, je met kleding aan masseren, met ondergoed aan of bloot. Ons maakt het niets uit, want we kijken niet op dié man-vrouw manier naar jou. We maken contact met je totale zijn, vanuit de bron van goddelijke Shiva-Shakti liefde.

Voorwaarden voor een Tantra sessie:

Als je een tantra sessie boekt, lees dan even de contra indicaties door. Verder willen we graag dat je de voorwaarden om te boeken doorleest. Door te boeken ga je daarmee akkoord.

We vinden het belangrijk dat je schoon en fris gedoucht aankomt.  Je kunt eventueel bij ons voor en/of na afloop douchen, en dat gebeurt dan binnen de door jou geboekte tijd.

We gaan ervan uit dat je minimaal 4 uren ervoor niet gerookt hebt en/of alcohol gedronken. Verder dat je geen besmettelijke aandoeningen hebt (dus ook geen steenpuist of iets dergelijks) en geen contra indicaties voor deze massage, zoals kanker, koorts of reuma. Als je daar wel last van hebt, willen we graag dat je dat van tevoren meldt en een bewijs meeneemt van de reguliere arts dat, waar en hoe gemasseerd mag worden.

En last but not least: Tantra sessie of Tantra bij Wilde Ziel is géén vorm van therapie! We verwachten dat jij voldoende psychische kracht hebt opgebouwd en spirituele volwassen bent, om waar te nemen waar het echt over gaat.

Je kunt natuurlijk onverwacht getriggerd raken en dat is niet erg. Wel is het fijn als je dat kunt aangeven, want dan nemen we ook de tijd voor je, vertragen we of nemen we even pauze, zodat je de tijd hebt om het te laten zakken. Je mag bij ons altijd nee zeggen tegen welke vorm van aanraking dan ook, ongeacht of je van tevoren hebt gezegd dat je er geen bezwaar tegen hebt.

Als je ernstig getraumatiseerd bent (geweest) door geweld, seksueel misbruik of vormen van ernstige manipulatie, laat het ons dan van tevoren weten. Ook als je medicatie slikt of opgenomen bent geweest ivm een psychische aandoening. Dan kunnen we samen even overleggen en kijken of deze vorm, deze tantrische energie geschikt is op dit moment op je pad.

Betaling , annuleringsvoorwaarden:

Je kunt bij ons pinnen, van tevoren betalen of contant. We hebben we een annuleringsregeling met een afmeldingstermijn.  Die kun je zien op onze website. Als de sessie langer duurt dan verwacht overleggen we even over bijbetaling. Als je een factuur wilt om de kosten als bedrijfskosten af te trekken, rekenen we de prijzen op de website als prijzen excl. BTW (21%). De BTW komt er dan bovenop.

Waar wordt de tantra sessie gegeven?

We geven Tantra sessies in Rotterdam in ons gezellige huis of in ons Centrum voor Happiness in Amsterdam. Geef bij een reservering ajb even aan in welke stad je een tantra sessie wilt ontvangen.