Beschikbaarheid, voorwaarden en locaties

Op welke dagen en tijden we masseren, hoe je kunt reserveren, voorwaarden, betaalgegevens en locatie:

Reserveren via e-mail:

Om een sessie te reserveren vraag ik je om het aanvraagformulier in te vullen op de site of een e-mail te sturen met je naam, achternaam, telefoonnummer, e-mail datum en het soort massage dat je wilt reserveren. Dat kan je hier doen, maar lees alsjeblieft eerst ook de voorwaarden hieronder even goed door.

Je kunt op werkdagen bellen of bericht sturen tussen 9.00 en 20.00 uur. Als je belt of een bericht stuurt na 20.00 uur in de avond, reageer ik op de volgende normale werkdag na 9.00 uur. De weekenden geef ik meestal les, alleen voor stellen is er de mogelijkheid om te reserveren.

NB!
We nemen alléén de telefoon aan als we jouw nummer zien op de display.
Op botte mailtjes, spam, stalken, mailtjes die bestaan uit slechts een paar woorden en/of gebrekkig Nederlands, reageren we niet. Whatsapp, Messenger, Facebook, SMS of andere sociale media beantwoorden we helaas niet.

Verder stel ik het zeer op prijs als je van tevoren leest hoe de massages zijn opgebouwd, wat de prijs is, wat de voorwaarden zijn etc. zodat telefoongesprekken of berichtjes zo kort mogelijk gehouden kunnen worden.

Als ik niet opneem, ben ik waarschijnlijk een sessie aan het geven.
Ik vraag jouw begrip daarvoor.  Ivm een drukke praktijk kun je er beter vanuit gaan dat ik niet op de dag dat je belt een massage kan geven.

Beschikbaarheid:

Janine kun je boeken op:
ma-vrij 10.00-17.00 uur. En op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond tot 20:00. Stellen kunnen ook in het weekend boeken, overdag.

Locatie:

Janine masseert in Rotterdam (ma-woe) en Amsterdam (do-zo).
Ik geef sessie in Rotterdam Noord en in Amsterdam Nieuw West. Alle locaties zijn goed bereikbaar met OV, verder geldt er een milieuzone en er is betaald parkeren.

Voorwaarden: voor alle reserveringen, workshops en sessies geldt:

 1. Door het reserveren van een sessie, workshop of evenement ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:
 2. Een reservering van een 1 op 1 massage gebeurt door jou schriftelijk en minimaal 48 uur van tevoren. Met opgave van je echte voor en achternaam, email adres en telefoonnummer. Langer van tevoren reserveren vinden we fijner omdat wij een ruimte moeten huren. 
 3. Een reservering van een workshop of evenement gebeurt ook door jou schriftelijk en we vragen je om tot maximaal 48 uur van tevoren te betalen, contante betaling op de dag zelf kan ook, maar is duurder. Aanmelden gebeurt met opgave van je echte voor en achternaam, email adres en telefoonnummer. 
 4. Een reservering voor een vier handen, duo of verwenarrangement, gebeurt door jou schriftelijk en minimaal een week van tevoren (en ook met je adres gegevens).
 5. Na onze bevestiging per email, ben je juridisch gebonden aan je reservering of aanmelding.
 6. Annulering gebeurt door jou schriftelijk, per email, tot maximaal 24 uur van tevoren voor de 1 op 1 massages en tot maximaal 48 uur van tevoren voor de overige sessies, workshops en evenementen.
 7. Als je de 1 op 1 massage korter dan 24 uur van tevoren afzegt, berekenen wij je 50 euro voor de onkosten.
 8. Deelname aan een workshop of evenement kun je annuleren tot 24 uur van tevoren, als je daarna annuleert ben je 30% van de entreeprijs verschuldigd.
 9. Bij het afzeggen korter dan 48 uur voor aanvang van de overige massages/verwenarrangement, berekenen wij 100 euro aan kosten en bij het verwenarrangement ook de huur van de locatie.
 10. Als je in overleg met ons toch een reservering hebt gedaan, die plaats vindt binnen 48 uur of korter, geldt je reservering als bevestiging. Bij het annuleren ben je dus  bovengenoemde kosten verschuldigd.
 11. Als blijkt dat je tijdens de sessie geen geld bij je hebt, gaat de massage niet door en brengen we de hele sessie in rekening.
 12. Door het reserveren of aanmelden voor een massage, verwenarrangement, workshop, evenement, coaching of andere bijeenkomst van onze organisatie, verklaar je automatisch dat je géén besmettelijke aandoeningen bij je draagt (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: ernstige verkoudheid, hoest, griep, Soa’s, huidziekten, koortslip, ernstige voetschimmels, (genitale) schimmels of wratten, Gordelroos etc.).
 13. Je draagt er zorg voor dat je schoon en verzorgd op een sessie of bijeenkomst komt.
 14. Deelname aan je massage, coaching, workshop, evenement, arrangement of andere bijeenkomst is voor jouw eigen risico.
 15. Je bent zelf verantwoordelijk voor het melden van ziekten, aandoeningen, (blijvende) gevolgen van operaties, voormalige ziekten of incidenten van welke aard dan ook, die het resultaat van je massage/sessie/workshop/evenement etc.  en eventueel je gezondheid kunnen beïnvloeden. Ziekten/aandoeningen die je bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) moet melden zijn: (voormalige) kanker, diabetes, whiplash, (voormalige)botbreuken, zenuwaandoeningen, psychische aandoeningen van welke aard dan ook, depressie, hernia, hartklachten, trombose. Er is een hele lijst met contra indicaties beschikbaar, download die eventueel hier
 16. Bij twijfel of symptomen neem je direct en zo ruim mogelijk van tevoren contact met onze organisatie voor overleg.
 17. Als tijdens de sessie of bijeenkomst blijkt dat je iets dergelijks bij je draagt of er onverzorgd uitziet, hebben wij het recht om jouw deelname aan de bijeenkomst of de sessie onmiddellijk te beeïndigen. Je bent ons dan wel het totale bedrag verschuldigd voor de sessie of bijeenkomst.
 18. Als je symptomen  van  dergelijke aandoeningen hebt verzwegen, en/of  ons ermee hebt geconfronteerd tijdens een sessie, zijn alle eventuele gevolgen daarvan, zoals eventuele ziektekosten van jou, kosten van gederfd inkomen van de organisatoren, masseurs, coaches, trainers, deelnemers, voor jouw rekening.
 19. Je houdt je aan de huisregels en eventuele aanwijzingen van het personeel van het centrum waar je sessie of bijeenkomst plaats vindt. Eventuele schade of boetes die plaatsvinden door jouw gedrag of nalatigheid, zijn voor jouw rekening. Eventuele schadeclaims van derden en kosten die daaruit voortvloeien zullen op jou worden verhaald.
 20. De masseurs, coaches, trainers, onze organisatie, noch het centrum waar je sessie plaatsvindt zijn aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen. We hoeven ze ook niet voor je te bewaren tijdens of na de sessie of ze te beveiligen.
 21. Noch het centrum waar de sessie plaatsvindt, noch de masseurs/coaches/trainers of organisatie waartoe zij behoren, is aansprakelijk voor schade van fysieke of psychische aard die jij eventueel op loopt tijdens een sessie of tijdens je verblijf in het gebouw of in/rond de praktijkruimte.
 22. Als we kosten op jou moeten verhalen, dan zijn deze en/of buitengerechtelijke kosten voor jouw rekening met een minimum van 200 euro per incident.
 23. Tijdens een massage of coachingsessie ben jij de ontvanger en zijn de masseurs/coaches de gever. We vragen je om de aanwijzingen van de gever op te volgen en zijn/haar wensen en grenzen te respecteren.
 24. Tijdens een bijeenkomst vragen we je om aanwijzingen van de trainers, begeleiders op te volgen, die binnen de grenzen van normaal menselijke omgang vallen. 
 25. De gevers zullen bij een sessie of bijeenkomst grenzen en wensen bespreken en wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid daarin. Zij zullen ook afspraken maken over stop en pauzesignalen.
 26. De gevers stellen middelen beschikbaar voor het ontsmetten of beschermen van handen en lichaamsdelen. Voor (goed) gebruik ervan ben je zelf verantwoordelijk.
 27. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk om tijdens een sessie of bijeenkomst duidelijk je eigen grenzen aan te geven en die ook indien nodig bij te stellen. Uit voorzorg kun je je grenzen op massage-gebied niet verruimen, wel verder beperken gedurende de sessie of bijeenkomst.
 28. De massage of coaching sessie kan bij het negeren van de aanwijzingen of bij respectloos gedrag van welke aard dan ook, zonder opgaaf van reden en zonder restitutie van de kosten door de masseuse/masseur beeïndigd worden.
 29. Deelnemers aan een workshop, evenement of andere bijeenkomst kunnen bij het negeren van de aanwijzingen of bij respectloos gedrag van welke aard dan ook, zonder opgaaf van reden en zonder restitutie van de kosten door de gevers of organisatie weggestuurd worden.
 30. Bij de organisatie en gevers is iedereen, ongeacht geslacht, geloof, ras, afkomst, opleiding of seksuele beleving welkom, mits de persoon voldoende de Nederlandse of Engelse taal  beheerst. Dit omdat heldere communicatie in dit soort sessies en bijeenkomsten essentieel is voor o.a. de persoonlijke veiligheid en privacy. Als blijkt dat dit niet voldoende is, kan deelname geweigerd of beeïndigd worden zonder teruggaaf van kosten.
 31. Alles wat tussen jou, de organisatie en de gevers  wordt uitgewisseld en/of verteld tijdens een sessie of bijeenkomst blijft geheim. De organisaties en de gevers kunnen de informatie uit een sessie gebruiken voor leerdoeleinden en/of promotie. Deze wordt volledig geanonimiseerd alvorens deze wordt gebruikt en de persoon in kwestie wordt hiervan op de hoogte gebracht (mits diegene zijn persoonsgegevens actueel en goed heeft doorgegeven). 
 32. Als je het niet eens bent met 1 of meer voorwaarden, maak je hier expliciet melding van in je reservering. 

  Betaling en bankgegevens:

  Je kunt kiezen of je per bank van tevoren betaalt of dat je contant bij aanvang van de sessie betaalt. Betaling achteraf per bank is niet mogelijk.
  U kunt uw betaling van tevoren (tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de massage) overboeken op:
  Happy Wo-man, rekening nummer ABNAMRO: NL13ABNA0628654707

   Massage aanvragen?

  klik hier