Tantra beroepsvereniging in de maak

Het aantal mensen dat Tantra massage en workshops geeft in Nederland is de laatste jaren met sprongen toegenomen. Het is een nieuwe beroepsgroep, waar geen erkende vakopleiding voor is. Sommige mensen hebben Tantra bij een goeroe of Tantra meester geleerd in India, anderen hebben lessen gevolgd bij een “Tantra school” in Nederland. Maar heel veel mensen zijn uit zichzelf begonnen, na enkele workshops of zelfs dat niet eens.

Door de recente schandalen over seksueel misbruik door tantra masseurs en energetische therapeuten, is er nu een groep tantra professionals opgestaan die meer veiligheid wil bieden aan de klanten die op zoek zijn naar Tantra. De groep heeft allereerst een website gemaakt met voorlichting en een zoekfunctie: kiesjetantra.nl.

Janine Vermeulen, één van de oprichters van de Nederlandse Vereniging van Tantra Professionals, vindt dat er helderheid moet komen over wat Tantra eigenlijk is, en waar het vandaan komt. Masseurs en Tantra beoefenaren die lid willen worden, zouden Tantra massage of Tantra sessies een “bedding” van (klassieke of Neo) Tantra moeten geven. Daarvoor is meer kennis nodig over wat Tantra eigenlijk inhoudt.

Tantra wordt hier in het westen vaak als synoniem gezien van seks en Tantra massage als erotische massage. Echter, de (nu nog aspirant) leden van de beroepsvereniging zouden eigenlijk de band met de eeuwenoude bronnen van Tantra uit o.a. India en Tibet, willen herstellen. Want Tantra is vooral een spiritueel ontwikkelingspad met meditatie, mantra, visualisatie, Tantra Yoga, inwijding en rituelen. En het lijkt niet op de knuffelworkshops die we in het Westen vaak tegenkomen.

De Tantra massage zou je echter wel kunnen zien als een hedendaagse tantra inwijding, waarbij je de band tussen jezelf en jouw lijf herstelt. Want het lichaam is belangrijk, het is onze tempel. We leven teveel in ons hoofd. Het is de eerste stap om weer te gaan voelen en goed  te leren ademen.

Daarna zou het tantra pad, met oosterse Tantra technieken zoals meditatie, mindfullness en Tantra Yoga enorm kunnen helpen om stress en kwalen blijvend te verjagen. Maar ook een combinatie van massage en moderne Westerse vormen, die daar ooit van zijn afgeleid (zoals de Wim Hoff methode) zouden een plaats kunnen krijgen in het hedendaagse Tantrisch werk. Soms gebeurt dat al.

Een Tantra massage werkt op de energiekanalen in je lichaam en lijkt meer op Reiki of Chakrahealing, dan op massage van de spieren. Het is gericht op spiritueel “vrij” worden van beperkende overtuigingen, karma etc.  en niet gefocust op seks of orgasmes. Als de spirituele context ontbreekt is er sprake van een erotische massage.

De beroepsvereniging wil naar buiten toe duidelijk maken wat Westerse Tantra en tantra massage inhouden.   En ook wil ze de band met klassieke Tantra en Neo Tantra versterken. Daarnaast wil de vereniging een gedragscode en een klachtenregeling publiceren en werkt zij samen met een stichting tegen seksueel misbruik, waarnaar gedupeerden worden doorverwezen.

Maar voordat ze naar buiten kan treden is belangrijk dat de sterk verouderde wetgeving gaat veranderen. Want die laat mensen niet vrij om zelf te kunnen kiezen voor healing vanuit seksuele levensenergie dmv tantra massage en seksuele therapie. Bovendien vindt de minister van Justititie dat Tantramasseurs en workshopgevers een seksvergunning moeten aanvragen.

Het is te gek voor woorden dat een hele beroepsgroep onder de prostitutiewetgeving zou moeten vallen en een seksvergunning zou moeten aanvragen.

Het doel is immers totaal verschillend van een seksuele massage. Maar een pleidooi dat Tantra massage meer op seksuele therapie lijkt, doet de beroepsgroep ook geen goed, omdat dat evenmin erkend wordt in de Nederlandse wet. Volgens het wetboek van strafrecht pleeg je dan gewoon ontucht en kun je 6 jaar de gevangenis ingaan, als iemand achteraf zegt dat hij jij hem of haar gemanipuleerd zou hebben tot de tantramassage of tijdens een tantra workshop.

Tenslotte kun je zelfs volgens Nederlandse wetgeving veroordeeld worden tot mensenhandel, als je vrijwilligers vraagt om te assisteren tijdens je workshop, omdat er te weinig vrouwen of mannen zijn.

Dergelijke wetgeving hoort in het Victoriaanse tijdperk thuis, maar niet in de post-seksuele revolutie tijd. Met alle begrip: er lijkt een terugslag gaande, een verregaand conservatisme, waarin ook naturisme meer en mee taboe wordt en bijvoorbeeld de strandjes langzamerhand verdwijnen.

Als we niet opletten raken we al onze verworven rechten kwijt. Janine is voor diversiteit, maar dat houdt in dat er ook tolerantie voor diversiteit aan levensstijlen is. Als er begrip is voor LHBT , waarom zou kiezen voor Empowerment van je seksualiteit en werken met seksuele energie tbv je algehele vitaliteit dan een probleem moeten zijn?

De rel over seksueel misbruik in de Tantra sector wordt in de media nu weggezet als geile tantramasseurs die vrouwen misbruiken voor hun eigen gerief. Of als een enge sekte. Hoewel er ongetwijfeld veel misstanden zijn, lijdt nu de hele Tantra beroepsgroep eronder, zonder het te kunnen oplossen.  Want zodra zij zich profileren, kan ieder kwaaddenkend mens ze als hapklare brokjes aanmelden bij Justitie als verkrachters, omdat ze een yoni massage aanbieden.

Er moeten namelijk meer zaken goed geregeld worden. Allereerst een goede beroepsvereniging, stichting of platform die eenduidig denkt en handelt over Tantra massage en Tantra workshops/opleidingen.

En meteen daarna heb je de overheid erbij nodig: want er moet een erkende klachtencommissie komen die deze zaken kan afhandelen. En als je wilt toetsen of een gegeven behandeling voldoet aan de normen voor veilige, spirituele westerse Tantra, moet er ook erkend onderwijs komen, dat invulling geeft aan die normen.

En voordat dat mogelijk is, moet er eerst een wetswijziging komen, die tantra massage en ook seksuele therapie onder strenge voorwaarden erkent en mensen de mogelijkheid geeft om daarin erkend onderwijs te volgen.

Ook klanten moeten hiervoor kunnen kiezen, zonder bestraft te worden. Daarbij komt dat het mogelijk moet zijn dat tantra masseurs en sekstherapeuten kunnen werken, desnoods met een speciale tantra vergunning.

Want er is bijna geen enkele gemeente in Nederland die nog seksvergunningen uitgeeft, ze zijn bovendien veel te duur (1500 tot 3000 euro per jaar) en ze passen totaal niet bij deze beroepsgroep. Daarbij komt nog dat een seksvergunning niets oplost, alleen enkele hygiëne eisen stelt.   Kortom daar schiet niemand iets mee op. Als je de zaak wilt reguleren, dan moet je het in 1 keer goed doen.

Informatie kun je opvragen via: tantraberoepsvereniging@gmail.com .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *